Koristi in prednosti team building-a

posted in: Gostujoči avtorji | 0

Zadnja leta, velja tako na področju družbenega kot tudi poslovnega delovanja večjih in manjših skupin, team building za vse bolj uveljavljano obliko motivacije, druženja, spodbujanja ter drugih aktivnosti, ki posredno ali neposredno vplivajo na izboljšanje različnih rezultatov delovanja skupin.

Koristi in prednosti team building-a

Zato si lahko v tem prispevku preberete nekatere glavne koristi in prednosti, ki jih prinaša team building, med različno velike in z različnimI interesi, povezane skupine.

Team building igre in programi so, po svoji naravi, zelo različni. Lahko se izvajajo tako v letnem času, na prostem in v naravi, kot v zimskem času, v notranjih prostorih.

Avtor: ETC Adriatic.si

Koristi in prednosti team building-a

Podjetja, ki se odločajo za izvedbo team buildinga, za slednje poročajo o naslednjih koristih in prednostih:

  • team building izboljša komunikacijo med udeleženci. S pomočjo najrazličnejših zabavnih in tekmovalnih družabnih iger, posamezni programi zahtevajo od udeležencev poglobljeno razumevanje, pogovarjanje in poslušanje, pogosto pa so team building igre zasnovane tudi tako, da morajo udeleženci med seboj sodelovati maksimalno usklajeno.
  • team building služi kot motivacija za doseganje novih športnih in poslovnih ciljev. Bodisi, da povečanje motivacije dosegamo s krepitvijo ekipnega duha na delavnicah, bodisi, da v cilje motivacije na team buildingu vključimo seminarje, delavnice in predavanja, kjer zunanji motivatorji spodbujajo udeležence k postavljanju novih ciljev ter motivaciji.
  • team building pomaga udeležencem premagovati skupne ovire in nove izzive, hkrati pa pomembno vpliva na izboljšanje rezultatov. Bodisi, da gre za izboljšanje točno določenega, specifičnega delovnega procesa, bodisi, da si želimo s team buildingom izboljšati organizacijsko produktivnost, bodisi, da želimo med ekipami odpraviti določene (komunikacijske) in druge težave.
  • team building pomaga reševati konflikte in prispeva k boljšemu sodelovanju ekip

V odvisnosti od ambicij ekipe, lahko team building program izvedemo za en ali več dni, za odločitev o tem kateri team building program izbrati pa je najbolje kar povprašati vse udeležence team building dogodka, ne samo vodstvo podjetja. Nedvomno pa naj k odločitvi za vrsto team buildinga levji delež prispevajo tisti, ki so v podjetju usmerjeni k iskanju koristi za podjetje.

Krasna in fantastična ideja za izvedbo team buildinga je predstavljena spodaj:

Oznake: Koristi in prednosti team building-a